Další informace

IČ: 04066707
Č.ú.: 2111620025/2700