Rekvalifikace

Naší společnosti byla dne 8. 3. 2016, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, pod č. j. MSMT-36299/2015-1/870, udělena akreditace vzdělávacího programu pro pracovní činnost Strážný, a to v rozsahu 42 hodin.

Program akreditovaného rekvalifikačního kurzu strážný je celkově zaměřen na veškeré znalosti, vědomosti a dovednosti, které jsou nezbytné pro úspěšné složení písemné a ústní části zkoušky profesní kvalifikace strážný, dané dle zákona č. 179/2006 Sb., v platném znění. Absolvent kurzu úspěšným složením zkoušky prokáže svou odbornou způsobilost k výkonu povolání strážný a získá „Osvědčení o profesní kvalifikaci strážný".

Od 1. 8. 2012 je pro výkon povolání strážného podmínkou předložení tohoto osvědčení zaměstnavateli, a to na základě přílohy č. 5 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů.
 
Rekvalifikační kurz je určen pro účastníky, kteří mají ukončené základní nebo střední vzdělání (výuční list nebo maturita), a dále mají psychickou a fyzickou způsobilost pro výkon pracovních povinností strážného.
 
Podmínkou je čistý trestní rejstřík!
 
Výuka v průběhu kurzu je zaměřena na všechny zkušební otázky zpracované MV ČR pro písemnou a ústní část zkoušky profesní kvalifikace strážný. Na závěr kurzu obdrží absolvent kurzu Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu. Ihned po ukončení kurzu následuje zkouška profesní kvalifikace strážný, a pokud žadatel podmínky zkoušky splní, je mu vydáno „Osvědčení o profesní kvalifikaci strážný“.
více informací ..
Přihláška k rekvalifikaci
 
 
Rozhodnutí o udělení akreditace
Akreditace HARVAL s.r.o.