Přihlášky k rekvalifikaci

Písemná přihláška
Pro jednotlivce - ke stažení zde
Pro firmy - ke stažení zde

 

Online přihláška pro jednotlivce a firmy
Pole označená * jsou povinná
Typ přihlášky
Termín rekvalifikace
Údaje o žadateli
Osobní údaje
Kontaktní údaje
Seznam účastníků
1. účastník
2. účastník
3. účastník
4. účastník
5. účastník
6. účastník
7. účastník
8. účastník
9. účastník
10. účastník
Trvalé bydliště
Současné bydliště
Pokud není shodné s adresou trvalého bydliště.
Obchodní podmínky
Podmínkou je čistý trestní rejstřík!!   Výuka v průběhu kurzu je zaměřena na všechny zkušební otázky zpracované MV ČR pro písemnou a ústní část zkoušky profesní kvalifikace strážný. Na závěr kurzu obdrží absolvent kurzu „Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu“. Ihned po ukončení kurzu následuje zkouška profesní kvalifikace strážný, a pokud žadatel podmínky zkoušky splní, je mu vydáno „Osvědčení o profesní kvalifikaci strážný“. Jakmile obdržíme přihlášku, bude na Vaši uvedenou kontaktní adresu zaslána pozvánka k rekvalifikaci, a dále pokyny k platbě. Poplatek za rekvalifikaci a provedení zkoušky je povinnost uhradit do data konání rekvalifikace, a to převodem na účet: 2111620025/2700, VS: datum narození, nebo na recepci společnosti HARVAL s.r.o. Jakmile je přihláška k rekvalifikaci řádně zaevidována a dojde k neúčasti jednáním na straně žadatele, je žadatel povinen společnosti HARVAL s.r.o., uhradit administrativní poplatek ve výši 500,-Kč, a to do tří pracovních dnů, následujících po termínu rekvalifikace a zkoušky, který byl uveden v pozvánce. Tento poplatek se neplatí, pokud se žadatel řádně písemně omluví, a to nejméně 48 hodin před začátkem konání rekvalifikace, uvedeném v pozvánce. Pro řádnou písemnou omluvu je možno využít emailovou adresu harval@harval.cz nebo SMS na telefonním čísle 775 176 331. HARVAL s.r.o. si vyhrazuje právo zrušení termínu rekvalifikace, přičemž v takovém případě bude navržen jiný termín, případně bude zaplacená částka vrácena. Další informace k rekvalifikaci a zkoušce jsou uvedeny na stránce www.harval.cz. Pokud nebude dohodnuto jinak, bude rekvalifikace i zkouška provedena na adrese Masarykova třída 1208, Teplice – Trnovany. Prohlašuji, že jsem si vědom závaznosti této přihlášky a povinnosti uhradit příslušnou finanční částku za provedení rekvalifikace a zkoušky. Také jsem se seznámil a souhlasím s obchodními podmínkami a uděluji souhlas se zpracováním mých osobních údajů pro potřeby společnosti, včetně rodného čísla.
Souhlas s obchodními podmínkami
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Zkušební eTest a typové situace
Více informací v menu zkušební eTest a typové situace.