Zkoušky profesní kvalifikace Strážný

Strážný (kód: 68-008-E)

Autorizující orgán:
Ministerstvo vnitra
Skupina oborů:
Právo, právní a veřejnosprávní činnost (kód: 68)
Týká se povolání:
Strážný Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 2
 

Odborná způsobilost

  • Provádění ochrany a ostrahy majetku a osob
  • Obsluhování technických bezpečnostních systémů
  • Uplatňování zásad součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému, zejména s Policií ČR a vymezenými osobami
  • Aplikování právních základů bezpečnostní činnosti
  • Kontrola osob a vozidel na vrátnicích a branách
  • Kontrolní činnost ve střežených objektech
  • Dozor v objektech a na veřejných prostranstvích
  • Provádění jednoduchých úkonů k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob
  • Používání věcných bezpečnostních prostředků
  • Vedení dokumentace o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách

Zdroj: www.narodnikvalifikace.cz