Přihláška ke zkoušce

Písemná přihláška
Pro jednotlivce - ke stažení zde
Pro firmy - ke stažení zde

 

Online přihláška pro jednotlivce a firmy
Pole označená * jsou povinná
Typ přihlášky
Termín zkoušky
Údaje o žadateli
Osobní údaje
Kontaktní údaje
Seznam účastníků
1. účastník
2. účastník
3. účastník
4. účastník
5. účastník
6. účastník
7. účastník
8. účastník
9. účastník
10. účastník
Trvalé bydliště
Současné bydliště
Pokud není shodné s adresou trvalého bydliště.
Obchodní podmínky
Jakmile obdržíme přihlášku, bude na Vaši uvedenou kontaktní adresu zaslána pozvánka ke zkoušce, a dále pokyny k zaplacení zkoušky. Poplatek za provedení zkoušky je povinnost uhradit do data konání zkoušky, a to převodem na účet: 2111620025/2700, VS: datum narození, nebo na recepci společnosti HARVAL s.r.o. Jakmile je přihláška řádně zaevidována a dojde k neúčasti u zkoušky jednáním na straně žadatele, je žadatel povinen společnosti HARVAL s.r.o., uhradit administrativní poplatek ve výši 500,-Kč, a to do tří pracovních dnů, následujících po termínu zkoušky, který byl uveden v pozvánce ke zkoušce. Tento poplatek se neplatí, pokud se žadatel z výkonu zkoušky řádně písemně omluví, a to nejméně 48 hodin před začátkem konání zkoušky, uvedeném v pozvánce ke zkoušce. Pro řádnou písemnou omluvu je možno využít emailovou adresu harval@harval.cz nebo SMS na telefonním čísle 775 176 331. HARVAL s.r.o. si vyhrazuje právo zrušení termínu zkoušky, přičemž v takovém případě bude navržen jiný termín, případně bude zaplacená částka vrácena. Další informace ke zkoušce jsou uvedeny na stránce www.harval.cz. Pokud nebude dohodnuto jinak, bude zkouška provedena na adrese Masarykova třída 1208, Teplice – Trnovany. Prohlašuji, že jsem si vědom závaznosti této přihlášky a povinnosti uhradit příslušnou finanční částku za provedení zkoušky. Také jsem se seznámil a souhlasím s obchodními podmínkami a uděluji souhlas se zpracováním mých osobních údajů pro potřeby společnosti, včetně rodného čísla.
Souhlas s obchodními podmínkami
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Zkušební eTest a typové situace
Více informací v menu zkušební eTest a typové situace.