Chybí pevný disk

Porucha pevného disku je vždy velmi vážným problémem, protože existuje riziko ztráty dat.Proto musí být každé poruše pevného disku věnována maximální pozornost, aby bylo možné včas reagovat a zabránit vymazání dat.

Jedním z běžných problémů, kterému mnoho uživatelů čelí, je náhlé vypnutí pevného disku.V takové situaci obvykle říkají, že pevný disk chybí.To se zpravidla projevuje ve formě zmizení pevného disku z okna „Tento počítač“ a celé struktury složek.V tomto článku se budeme zabývat řadou důvodů, které mohou vést k podobným problémům.

Důvod č. 1. Pevný disk zmizí kvůli špatnému kontaktu s kabelem SATA.

Nejběžnější důvod pro odpojení pevného disku.Konektor pro připojení kabelu SATA není příliš spolehlivý a může ztratit kontakt v důsledku otřesů nebo dokonce jednoduchých vibrací.To způsobí, že pevný disk zmizí z počítače.

Řešení tohoto problému je poměrně jednoduché.Chcete-li to provést, otevřete systémovou jednotku a zkontrolujte připojení pevného disku pomocí kabelů SATA.Kabel mohl ztratit kontakt v místě připojení k základní desce nebo v místě připojení k samotnému pevnému disku.Je také nutné zkontrolovat připojení napájecího kabelu SATA.

Důvod č. 2. Pevný disk zmizí v důsledku přehřátí.

Přehřátí je další běžnou příčinou různých problémů s počítačem.V pořádkuKe kontrole teploty pevného disku použijte jeden ze speciálních programů, například , program HWmonitor.Pomocí tohoto programu můžete zjistit teplotu všech hlavních součástí počítače.

Typická teplota pro pevné disky je - 30 stupňů Celsia.Maximální přípustný je 45 stupňů, vše nad touto značkou se již přehřívá.V takových případech musí být přijata opatření ke zlepšení chlazení.

Důvod číslo 3. Pevný disk je ztracen kvůli problémům s napájením.

Nestabilní operace napájení může způsobit vypnutí pevných disků.Problémy s napájením jsou nejčastěji doprovázeny náhlým restartem počítače.

Pokud si všimnete takových příznaků, měli byste se pokusit vyměnit napájení.Možná je v tom problém.

Důvod č. 4. Pevný disk zmizí z důvodu poruchy.

Pokud jste zkontrolovali všechno, ale vypnutí pevného disku se nezastaví, je pravděpodobně důvodem samotný pevný disk.Chcete-li to vidět, můžete se pokusit připojit k jinému počítači.Pokud se při připojení k jinému počítači setkáte se stejnými problémy, disk nefunguje správně.

V takové situaci je třeba nejprve zajistit data na pevném disku.Pokuste se zkopírovat vše, co je možné, zatímco disk funguje alespoň trochu.