Jak otevřít Správce zařízení

Správce zařízení je součást operačního systému Windows, která je navržena pro správu zařízení připojených k počítači.Správce zařízení se poprvé objevil v systému Windows 95 a později byl přidán do systému Windows 2000. V NT verzích operačního systému Windows se objevil jako modul snap-in konzoly Microsoft Management Console.

Ve Správci zařízení se zobrazí všechna připojená zařízení.Zde můžete určit, zda připojené zařízení pracuje správně, změnit jeho provozní parametry a také nainstalovat nebo odebrat ovladače.Chcete-li zjistit, jak zařízení funguje, musíte věnovat pozornost jeho ikoně.Pokud zařízení nepracuje správně, bude ve Správci zařízení označeno ikonou s černým vykřičníkem uvnitř žlutého trojúhelníku.Pokud operační systém nerozpozná zařízení, bude označen žlutým otazníkem.Zakázané zařízení je označeno červeným křížkem nebo šedou šipkou dolů.Znát tato označení, můžete rychle určit, které zařízení má problémy a co je třeba udělat pro jejich řešení.

V mnoha pokynech pro nastavení operačního systému Windows, které jsou zveřejněny na internetu, naleznete doporučení ohledně používání Správce zařízení.Ale zdaleka ne vždy je uživateli dostatečně podrobně vysvětleno, jak otevřít Správce zařízení, co to je a jak s ním pracovat.

V tomto článku se pokusíme tuto mezeru uzavřít popisem všech hlavních způsobů, jak otevřít Správce zařízení ve všech hlavních verzích.Operační systém Windows.

Jak otevřít Správce zařízení v systému Windows 10 nebo Windows 8

Pokud používáte operační systém Windows 10 nebo Windows 8, můžete otevřít Správce zařízení pomocípomocí nové nabídky, která se otevře pomocí kombinace klávesWindows-Xnebo kliknutím pravým tlačítkem myši na m"START" nahá.

Tato nabídka se objevila ve Windows 8 a od té doby je dostupná ve všech verzích Windows.Kromě Správce zařízení lze také použít k otevření dalších standardních obslužných programů operačního systému Windows.Například pomocí této nabídky můžete otevřít správu napájení, Prohlížeč událostí, síťová připojení, správu disků, správu počítače atd.

Jak otevřít Správce zařízení ve Windows 7

Existuje mnoho způsobů, jak otevřít Správce zařízení ve Windows 7.Nejčastěji se používá následující algoritmus: otevřete nabídku Start, přejděte na Ovládací panely a otevřete sekci „ Systém a zabezpečení “.

V sekci „ Systém a bezpečnost “ otevíráme oddíl „ Systém “.

Poté se otevře okno s hlavními charakteristikami tohoto počítače.Zde musíte kliknout na odkaz „ Správce zařízení “, kterýumístěné na levé straně okna.

Poté uvidíte okno Správce zařízení Windows 7.

Jak otevřít Správce zařízení v systému Windows XP

) Ve Windows XP se Správce zařízení otevře podobným způsobem.Nejprve otevřete nabídku Start a přejděte na Ovládací panely.Na ovládacím panelu musíte otevřít sekci „ Systém “.

Poté se před vámi otevře okno „ Vlastnosti systému “.Zde musíte přejít na kartu „ Vybavení “.

Na kartě zařízení klikněte na tlačítko „ Správce zařízení “.

Poté se před vámi objeví okno Správce zařízení.

Jak otevřít Správce zařízení pomocí příkazu

Existují také univerzální způsoby otevření Správce zařízení, které fungují v jakékoli verzi systému Windows.To lze například provést příkazem „ mmc devmgmt.msc “.Za tímto účelem otevřete nabídku „ Run “ (kombinace klávesWindows-R ) nebo příkazový řádek a zadejte „ mmc devmgmt.msc “.Tento příkaz funguje ve Windows 10, Windows 7 a Windows XP.

V operačním systému Windows 7 a v novějších verzích systému Windows můžete pomocí vyhledávací lišty otevřít Správce zařízení.Chcete-li to provést, jednoduše otevřete nabídku Start a do vyhledávání zadejte frázi „Správce zařízení“ a poté otevřete program nabízený systémem.

Pokud máte Windows 8, který nemá nabídku Start, můžete do vyhledávacího formuláře na úvodní obrazovce zadat frázi „Správce zařízení“.