Jak povolit režim vývojáře v systému Windows 10

Windows 10 má speciální operační režim, který umožňuje testování univerzálních aplikací před jejich zveřejněním v Microsoft Store.Tento režim se nazývá režim pro vývojáře a je nutný pouze pro programátory, kteří vyvíjejí software pro Windows.

V některých případech však může být vývojářský režim užitečný pro běžné uživatele, například vám umožňuje nainstalovat aplikaci ze souboru appx.V tomto článku se budeme zabývat třemi metodami, pomocí kterých můžete povolit režim vývojáře v systému Windows 10.

Povolení režimu vývojáře pomocí nabídky Možnosti

Pokud potřebujete povolit režim vývojáře v systému Windows 10, nejjednodušším způsobem je použít nabídku „Možnosti“.Toto menu lze otevřít několika způsoby.Nejjednodušší možností je otevřít nabídku Start a kliknout na tlačítko ozubeného kola.Nabídku Možnosti můžete otevřít také pomocí klávesové zkratky Windows-i.

Po otevření nabídky Možnosti přejděte do části Aktualizace a zabezpečení - pro vývojáře.Tuto sekci lze také otevřít pomocí vyhledávání v nabídce „Možnosti“.

V části „Pro vývojáře“ si můžete vybrat jednu ze tří možností: „Aplikace Microsoft Store“,Nepublikované aplikace a režim pro vývojáře.Ve výchozím nastavení je zde vybrána možnost „Nepublikované aplikace“, která vám umožňuje instalovat aplikace z Microsoft Store a dalších spolehlivých zdrojů.Chcete-li povolit režim vývojáře a získat příležitost instalovat aplikace na Windows 10 z obchodu, musíte v této nabídce vybrat možnost „Režim vývojáře“.

Po zapnutí režimu vývojáře se zobrazí okno upozorňující na to, že tato funkce může snížit úroveň ochrany systému Windows 10. Chcete-li potvrdit zařazení, klikněte na tlačítko „Ano“.

Aby se změny projevily, musí být počítač restartován.Po restartování můžete nainstalovat aplikace Windows 10 bez použití Microsoft Store.

V některých případech, když zapnete režim vývojáře, může operační systém Windows 10 vyvolat chybu.Tato chyba je obvykle doprovázena zprávou „Nepodařilo se nainstalovat balíček vývojářského režimu, kód chyby 0x80004005.“Pokud se vám taková chyba zobrazí, pravděpodobně máte nějaké problémy s připojením k internetu.Pravděpodobně internet nefunguje vůbec, nebo váš firewall brání přístupu k serverům Microsoft.

V nabídce „Možnosti“ se také může objevit nápis „Některá organizace ovládá vaši organizaci“ a zahrnutí režimu vývojáře bude blokováno.Pokud se setkáte s takovým problémem, zkuste povolit režim vývojáře prostřednictvím zásad registru nebo skupiny.

Povolení režimu vývojáře prostřednictvím registru systému Windows 10

Pokud je první metoda z nějakého důvodu nevhodná, můžete povolit režim vývojáře prostřednictvím registru systému Windows 10. K tomu potřebujete editor registru.Tento program lze spustit pomocí příkazu regedit.Stiskněte klávesovou zkratku systému Windows-R, zadejte příkaz regedit a stiskněte klávesu enter.

V systému Windows 10 lze příkaz regedit provést také pomocí nabídky Start.Chcete-li to provést, otevřete nabídku Start, zadejte „regedit“ a stiskněte klávesu Enter.

Poté musíte v editoru registru systému Windows 10 otevřít sekci "HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ AppModelUnlock".

Dále v části „AppModelUnlock“ musíte vytvořit dva parametry DWORD se jmény: „AllowDevelopmentWithoutDevLicense“ a „AllowAllTrustedApps“.

Poté je třeba pro každý z těchto parametrů nastavit hodnotu 1, jako na níže uvedeném snímku obrazovky.

Aby se změny projevily, musí být počítač restartován.Po restartování systému Windows 10 by měl začít pracovat v režimu vývojáře.

Povolení režimu vývojáře pomocí skupinových zásad

Pokud máte systém Windows 10 v profesionálním nebo firemním vydání, můžete místo editoru registru použít editor skupinových zásad.Chcete-li spustit „Editor zásad skupiny“, stiskněte kombinaci kláves Windows-R, v okně Run zadejte příkaz „gpedit.msc“ a stiskněte klávesu Enter.

V Editoru zásad skupiny otevřete „Konfigurace počítače -Šablony pro správu - součásti systému Windows - nasazení balíčku aplikací. “V této části musíte najít možnost „Povolit vývoj aplikací v úložišti Windows“ a umístit ji do stavu „Povoleno“.

Poté je třeba udělat totéž s možností „Povolit instalaci všech důvěryhodných aplikací“.

Po zapnutí těchto dvou parametrů musí být počítač restartován.Po restartování by systém Windows 10 měl fungovat v režimu vývojáře a můžete nainstalovat potřebné aplikace.