Jak přidat list v Excelu

Ve výchozím nastavení se dokument aplikace Excel skládá ze tří listů, ale v případě potřeby může uživatel přidat libovolný počet nových listů.V tomto článku budeme okamžitě zvážit 4 způsoby, jak přidat listy do Excelu, a také mluvit o řešení problému zmizel listy.Tento článek bude užitečný pro všechny moderní verze aplikace Excel, včetně Excel 2003, 2010, 2013 a 2016.

Metoda č. 1. Tlačítko pro přidání listu.

Ve většině případů, chcete-li přidat list do dokumentu Excel, použijte panel se štítky listů, který je umístěn v levém dolním rohu okna.Pokud věnujete pozornost tomuto panelu, zobrazí se zkratky listů a vpravo od nich bude malé tlačítko pro přidání nových listů.Níže uvedený snímek obrazovky ukazuje, jak toto tlačítko vypadá v Excelu 2010 a Excel 2013.

Metoda číslo 2. Tlačítko Vložit na kartě Domů.

Pokud používáte Excel 2007, 2010, 2013 nebo 2016, můžete také přidat list pomocí tlačítka „Vložit“, které se nachází na kartě „Domů“.Klikněte na šipku pod tímto tlačítkem a vyberte „Vložit list“.

Metoda číslo 3. Kombinace kláves Shift-F11.

Můžete také přidat nové listy pomocí kombinace kláves Shift-F11.Stačí stisknout klávesu Shift-F11, kdykoli vám to vyhovuje, a získat nový list.

Metoda č. 4. Přidání listu z místní nabídky.

Kromě toho lze pomocí kontextového menu přidat nový list.Chcete-li to provést, klepněte pravým tlačítkem myši na některý z existujících listů a v zobrazené nabídce vyberte možnostVložit položku.

Poté se otevře okno „Vložit“, ve kterém musíte vybrat „List“ a kliknout na tlačítko „OK“.Výsledkem je, že do dokumentu Excel přidáte nový prázdný list, přesně stejný, jaký můžete přidat pomocí tlačítka.

Co dělat, když v Excelu nejsou žádné listy

Někdy se uživatelé potýkají se skutečností, že v dolní části okna Excelu neexistuje panel s listy a neexistuje tedy ani tlačítko pro přidávání nových listů.Vypadá to jako níže uvedený snímek obrazovky.

Pokud se setkáte s takovým problémem, pravděpodobně to znamená, že jste zakázali zobrazování listů v nastavení.Chcete-li povolit zobrazení listů, postupujte takto:

  • Pokud používáte Excel 2003, přejděte do nabídky „Nástroje“ a otevřete „Možnosti“.Dále přejděte na kartu „Zobrazit“ a aktivujte funkci „Zobrazit zkratky listu“
  • Pokud používáte Excel 2007, musíte kliknout na tlačítko „Office“ a otevřít „Možnosti aplikace Excel“.Dále přejděte do části „Upřesnit“ a aktivujte funkci „Zobrazit zkratky listu“
  • Pokud používáte Excel 2010 nebo novější verzi, klikněte na tlačítko „Soubor“ a otevřete „Možnosti“.Dále přejděte do sekce „Upřesnit“ a aktivujte funkci „Zobrazit štítky listů“

Snímek obrazovky ukazuje, jak vypadá v Excelu 2010.

Po provedení výše uvedeného se vraťte do svého dokumentu.S největší pravděpodobností se nyní listy zobrazí normálně a vedle nich bude tlačítko pro přidání nového listu.