Jak přidat program ke spuštění

Spuštění - jedná se o automatické spuštění programu při spuštění operačního systému.K spuštění se obvykle přidají programy, které musí být v počítači neustále spuštěny.Například správce stahování, klienti torrent atd.Tyto programy se zpravidla automaticky zapisují ke spuštění ve fázi instalace.Ale někdy se tak nestane a program musí být přidán do spuštění ručně.V tomto článku si povíme o tom, jak přidat program ke spuštění.

Před použitím různých triků se ujistěte, že vaše nastavení programu nemá funkci, která vám umožní spustit program při spuštění operačního systému.Otevřete program a prostudujte jeho nastavení, pokud taková funkce existuje, aktivujte jej a restartujte počítač.

Po restartu by se měl program spustit automaticky.

Jak přidat program do automatického načtení pomocí spouštěcí složky a zástupce

Pokud funkce aktivace automatického načtení není v nastavení programu, lze program přidat do automatického načtení ručně.Nejjednodušší způsob, jak to provést, je přidat zástupce programu do složky Po spuštění, která je umístěna v nabídce Start.

Otevřete nabídku Start - Všechny programy.Zde musíte najít složku podnázev „Uvedení do provozu“

Klikněte pravým tlačítkem myši a spusťte položku „Otevřít“. Kromě toho můžete složku Startup otevřít jiným způsobem.Chcete-li to provést, otevřete nabídku Run (kombinace kláves Win + R) a zadejte příkazshell: Startup .

Poté se před vámi otevře spouštěcí složka.

Chcete-li přidat program ke spuštění, jednoduše vytvořte zástupce ve složce programu, který potřebujete.Po vytvoření zástupce se program načte automaticky okamžitě po načtení operačního systému.Chcete-li zrušit automatické nastavení nakonfigurované tímto způsobem, stačí smazat vytvořenou zkratku.

Je třeba poznamenat, že takto přidaný program bude automaticky stažen pouze pro uživatele, pod kterým účtem byly tyto manipulace provedeny. Chcete-li přidat program ke spuštění současně pro všechny uživatele, musíte zkopírovat zástupce do složky C: \ ProgramData \ Microsoft \ Windows \ Start Menu \ Programs \ Startup.Tuto složku můžete otevřít pomocí nabídky Spustit.Chcete-li to provést, zadejte shell příkazu : Běžné spuštění .

Jak přidat program do automatického načtení pomocí systémového registru

Pokud vám metoda vytváření zástupců nevyhovuje, můžete program přidat do automatického načtení pomocí registru.Chcete-li to provést , otevřete Editor prostředků (příkaz Spustit - příkaz regedit).

V editoru registru musíte najít větev registru se spuštěním.

  • Pokud chcete program přidatspuštění pouze pro aktuálního uživatele, pak musíte najít větev HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Run.
  • Pokud chcete, aby se program automaticky načítal pro každého uživatele, musíte najít větev HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Run.

Ve vybraném registru vytvořte Parametr String s libovolným názvem.A jako hodnotu tohoto parametru řetězce zadejte umístění programu, který chcete přidat ke spuštění.

Za účelem odebrání programu ze spuštění stačí zadat Editor registru a smazat přidaný parametr