Jak zjistit heslo Wi-Fi

Wi-Fi je obvykle nakonfigurováno jedno a druhé připojení, které je používáno bez zásahu do nastavení.Proto uživatelé často zapomínají heslo ze svých Wi-Fi.Pokud jste v takové situaci, pak vám tento článek pomůže.Nyní budeme hovořit o tom, jak zjistit heslo z Wi-Fi.

Jak zjistit heslo ze sítě Wi-Fi, ke které jste připojeni

) Pokud jste připojeni k síti Wi-Fi, ale nepamatujete si heslo, můžete uložené heslo vidět v nastavení systému Windows.Chcete-li to provést, klepněte levým tlačítkem myši na ikonu sítě Wi-Fi.Tato ikona je umístěna na hlavním panelu vedle systémových hodin.

Kliknutím levým tlačítkem myši na tuto ikonu se zobrazí vyskakovací okno se seznamem sítí Wi-Fi.V horní části seznamu bude síť Wi-Fi, ke které jsme připojeni.Chcete-li zjistit heslo pro tuto síť Wi-Fi, musíte na ni kliknout pravým tlačítkem a v zobrazeném okně vybrat položku „Vlastnosti“.

Poté se před vámi objeví malé okno s názvem „Vlastnosti bezdrátové sítě“.V tomto okně jsou dvě karty „Připojení“ a „Zabezpečení“.

Na kartě „Zabezpečení“ najdete heslo pro tuto síť Wi-Fi.Jediné, co musíte udělat, jezaškrtněte políčko vedle funkce „Zobrazit zadané znaky“.Po nastavení této značky v poli „Network Security Key“ se zobrazí vaše heslo Wi-Fi.

Jak zjistit heslo ze sítě Wi-Fi, kterou jste se připojili k

Můžete také zjistit heslo ze sítě Wi-Fi, ke které jste se dříve připojovali.Chcete-li to provést, musíte kliknout pravým tlačítkem myši na ikonu sítě Wi-Fi a vybrat „Centrum sítí a sdílení“.

Poté se před vámi otevře okno, ve kterém musíte kliknout na odkaz „Spravovat bezdrátové sítě“.

Nyní byste měli vidět okno s názvem „Spravovat bezdrátové sítě“.V tomto okně jsou zobrazeny všechny sítě Wi-Fi, ke kterým jste se kdy připojili.Chcete-li zjistit heslo ze sítě Wi-Fi, ke které jste se připojili, musíte na něj kliknout pravým tlačítkem a vybrat položku nabídky „Vlastnosti“.Poté se zobrazí okno, které je nám již známé s vlastnostmi bezdrátové sítě.

Chcete-li zobrazit heslo, zaškrtněte políčko vedle funkce „Zobrazit zadané znaky“.

Jak zjistit heslo Wi-Fi pomocí programu WirelessKeyView

Pokud nechcete vylézt z nastavení, můžete zjistit heslo Wi-Fi pomocí programu WirelessKeyView..Tento program shromažďuje data o uložených heslech a zobrazuje je v praktické tabulce.WirelessKeyView je zcela zdarma a můžete si jej stáhnout z oficiálních stránek.


Použití softwaruWirelessKeyView je velmi jednoduché.Jediné, co musíte udělat, je spustit program v počítači.Po spuštění program extrahuje informace o uložených heslech z Wi-Fi a zobrazí je v seznamu.

Jak zjistit heslo Wi-Fi pomocí nastavení routeru

Pokud máte přístup ke směrovači, můžete zjistit heslo Wi-Fi prostřednictvím jeho nastavení.Chcete-li to provést, otevřete libovolný prohlížeč a zadejte IP adresu routeru.Směrovač je zpravidla k dispozici na adrese IP http://192.168.0.1 nebo http://192.168.1.1.Po zadání IP adresy routeru se objeví okno s výzvou k zadání uživatelského jména a hesla pro přístup.

​​

Zadejte uživatelské jméno /heslo a přejděte do webového rozhraní routeru.Zde musíte najít sekci s nastavením bezdrátové sítě.Tato část může být nazývána „Zabezpečení bezdrátové sítě“ nebo „Zabezpečení Wi-Fi“.V této sekci musíte najít pole pro heslo z Wi-Fi.