Jak změnit barvu oken v systému Windows 10

Po instalaci operačního systému Windows 10 se mnoho uživatelů zajímá, jak změnit barvu oken v systému Windows 10. Bohužel v systému Windows 10 se barva oken nemění tak, jak tomu bylo v systému Windows 7. Jinými slovy, musítedát s bílými okny.

Ve Windows 10 však můžete změnit barvu systému, která se používá v nabídce Start k zvýraznění dlaždic, jakož i na hlavním panelu a oznamovacím centru.V tomto článku se můžete naučit, jak změnit tuto barvu v systému Windows 10.

Takže, pokud chcete změnit barvu v systému Windows 10, musíte nejprve otevřít okno „Personalizace“.Chcete-li to provést, klepněte pravým tlačítkem myši na plochu a v nabídce, která se otevře, vyberte příslušnou položku.

Dále musíte přejít do sekce „Barvy“.Zde můžete změnit barvu systému Windows 10. Stačí kliknout na jednu z navrhovaných barev.

Můžete zde také aktivovat funkci „ Automaticky zvolit hlavní barvu pozadí “.Když je tato funkce aktivována, barva bude vybrána automaticky v závislosti na tapetě na ploše.

Ve spodní části tohoto okna jsou dvě další funkce: „ Zobrazit barvu v nabídce Start, na hlavním panelu a v oznamovacím centru “, jakož i „ Zajistěte průhlednost nabídky Start, hlavního panelu a oznamovacího centra . "