Jak změnit velikost ikon na ploše v systému Windows 7 nebo Windows 10

Pokud se vám zdá, že ikony na ploše jsou příliš malé nebo naopak velké, můžete je podle potřeby změnit jejich velikost.V tomto krátkém článku se naučíte, jak změnit velikost ikon na ploše v systému Windows 7 nebo Windows 10.

Metoda číslo 1. Klávesa CTRL a kolečko myši.

Nejjednodušší způsob, jak změnit velikost ikon na ploše, je použít kombinaci klávesy CTRL na klávesnici a kolečku myši.To se provádí velmi jednoduše.Musíte držet CTRL na klávesnici a aniž byste ji uvolnili, otočte kolečkem myši.

Když se kolo pohybuje nahoru, ikony na ploše se zvětší a když se kolo pohybuje dolů, sníží se.Můžete si tedy vybrat nejpohodlnější velikost ikon.

Metoda číslo 2. Kontextové menu na ploše.

Druhým způsobem, jak změnit velikost ikon na ploše, je použít místní nabídku.Chcete-li to provést, klepněte pravým tlačítkem myši na prázdné místo na ploše a v nabídce, která se otevře, vyberte možnost Zobrazit.Poté se otevře další nabídka, ve které můžete vybrat „Velké ikony“, „Normální ikony“ nebo „Malé ikony“.

V této nabídce můžete také uspořádat a zarovnat ikony na ploše.